Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý khách khi tương tác, đặt hàng hoặc để lại yêu cầu nhận tin mới, quý khách đồng ý thông tin cá nhân của mình sẽ được thu thập và sử dụng vào các mục đích:

  • Xử lý đơn hàng.
  • Dịch vụ người tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng.
  • Cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách trên website Nhatusa.com
  • Tăng cường an ninh, tránh trường hợp giả mạo khách hàng.

Chúng tôi cam kết mọi thông tin của quý khách sẽ được bảo mật. Tuyệt đối không cung cấp cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào khác. Quý khách có quyền cung cấp thông tin cho chúng tôi và thay đổi quyết định đó vào bất kỳ lúc nào. Quý khách có quyền cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

This Privacy and Use Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) is made by and between you (“you”) and Nhất USA (“we”) regarding your use of any or all types of services (“Services”) from nhatusa.com. By using the Service, you agree to be bound by these terms and conditions.

The service is designed to help you access information and content on the website nhatusa.com

The term “you” refers to all individuals and/or entities accessing nhatusa.com for any reason.

Confidentiality Agreement

Every time you access the Service, mvatoi.com.vn’s system uses cookies and other techniques to record your activities on mvatoi.com.vn. mvatoi.com.vn ‘s servers will also automatically record information when you visit this site and use the Services including but not limited to URL, IP address, browser type, language, date and time of access or use use the Service. We do not collect users’ personal information. The collection of the above data is solely for the purpose of improving the quality of nhatusa.com for a better user experience.